Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   (056) 790-48-12
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры
вкладыши емкости из мембраны полипропилена

Доставка продуктов на дом.

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама


главная > статьи > Плівки, що термозбігаються

Плівки, що термозбігаються

26 февраля 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Плівки, що термозбігаються

Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.

За об'ємом виробництва лідирують плівки з ПЕВГ хоча мають ряд недоліків, які обмежують їх використання:

низьку температуру плавлення і розчинність в органічних розчинах;

недостатню механічну міцність, низьку адгезію до фарбників; легку

здатність до тріщиноутворення;

низький коефіцієнт усаджування;

низький показник ударної міцності тощо.

Термозбігання - це процес скорочення розмірів при нагріванні попередньо обробленої і підготовленої полімерної плівки.

Явище термозбігання засновано на наявності в полімерних матеріалах сітки фізичних вузлів. Ці вузли утворюються зачепленнями макромолекулярних клубків. При деформації локалізація фізичних вузлів змінюється і нова сітка фіксує розтягнутий стан полімеру. Нагрівання орієнтованого полімеру до певної температури викликає руйнування нової сітки і розміри матеріалу скорочуються до початкових, тобто ступінь усаджування визначається кратністю деформації.

Усаджування - це виражене у відсотках відношення зміни довжини плівки після її теплової обробки і охолодження до кімнатної температури. Дослідження в залежності від виду плівки проводять на зразках 10 * 100 мм при температурі 90... 130 °С протягом 15 хвилин. Значення усаджування визначається за формулою:

де L0, і L1 - відповідно довжина плівки до і після теплової обробки.

Властивості термозбігання полімерних плівок (табл. 8.1) характеризуються трьома основними показниками: ступенем, напруженням і температурою (часом) збігання.

Способи, які дозволяють регулювати згадані показники, пов'язані з хімією високих енергій, розвиток якої дав можливість розробити методи покращення термозбіжних властивостей ПЕВГ.

Вплив прискорених електронів на ПЕ призводить до реакції "зшивання". Першопричина цього явища полягає у зміні хімічної природи полімеру. Під впливом іонізуючих випромінювань у ПЕ протікають хімічні реакції, які приводять до появи міжмолекулярних хімічних С-С зв'язків і утворення тримірної, "зшитої" з окремих лінійних молекул, макромолекулярної структури.

Схематично результат процесу зшивання макромолекул поліетилену в полі іонізуючого випромінювання показано на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Зшивання макромолекул (нові С-С зв'язки)

Суттєва відмінність властивостей спостерігається у плівки термозбіжної поліетиленової немодифікованої і модифікованої електронно- променевим методом. Модифікований ПЕ перетворюється у новий продукт з більш високими показниками практично всіх корисних властивостей.

Викликані опроміненням зміни фізичних і хімічних властивостей ПЕ дали можливість США зареєструвати його як невідомий раніше матеріал - опромінений ПЕ.

Одними з перших у світі електронно-променеву технологію обробки ПЕ розробили українські вчені і у 1974 р. розпочали промислове виробництво потужністю 300 т/рік (м. Бровари).

Однією з особливостей такого матеріалу є "ефект пам'яті", тобто нагрітий полімер повертається до тих геометричних розмірів і об'єму, які він мав у момент електронно-променевої обробки.

Поведінки опроміненого і неопроміненого полімеру під час термозбіган- ня при нагріванні принципово відрізняються. Наприклад, температура термо- збігання неопроміненого ПЕ строго обмежена температурою плавлення 103...110 °С.

Пакувати в опромінений ПЕ можна у широкому інтервалі температур без пошкодження упаковки від перегріву; чим вища температура, тим менший час пакування.

Термозбігання опроміненого ПЕ супроводжується високим напруженням збігання, яке в десятки разів перевищує цей показник як у термоусадкових плівок із звичайного ПЕ так і у інших плівок за винятком лавсану. Показник ударної міцності у 3...5 разів вищий, ніж у плівки із звичайного ПЕ. Відповідно і коефіцієнт усаджування теж більший у 1,5...5 разів.

Електронно-променевий метод впливу на поліетилен викликає глибокі хімічні перетворення поверхні полімеру, зокрема до активації поверхні, збільшення адгезії до друкарських фарб, забезпечуючи чутливість плівки до друку протягом року і більше.

Ще одна унікальна властивість таких матеріалів - стерильність, що дуже важливо для паковання продукції медичного призначення.

По експлуатаційним властивостям модифікована плівка проявила себе краще "сарану" (співполімеру вінілденхлориду і вінілхлориду). Так, при низьких температурах вона має меншу газопроникність і більшу еластичність ніж "саран", стійка до дії більшості розчинників, інертна в контакті з хімічними реактивами, мастилами та ін. Такі плівки мають високі діелектричні властивості, стійкість до розтріскування, морозостійкість, хорошу прозорість, надійні при транспортуванні і тривалому зберіганні продуктів у різних кліматичних умовах.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 3
Вінілові полімери. Найбільш відомі представники: полівінілхлорид (ПВХ), полівінілденхлорид, співполімер вінілхлорида з вінілденхлоридом, віз вінілацетатом, полівініловий спирт
 
Свяжитесь с нами

   +38 (056) 790-48-12
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.