Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Строительный форум. Вывоз мусора и уборка территории
farbe-nn.ru


главная > статьи > Плівки, що термозбігаються

Плівки, що термозбігаються

26 февраля 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Плівки, що термозбігаються

Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.

За об'ємом виробництва лідирують плівки з ПЕВГ хоча мають ряд недоліків, які обмежують їх використання:

низьку температуру плавлення і розчинність в органічних розчинах;

недостатню механічну міцність, низьку адгезію до фарбників; легку

здатність до тріщиноутворення;

низький коефіцієнт усаджування;

низький показник ударної міцності тощо.

Термозбігання - це процес скорочення розмірів при нагріванні попередньо обробленої і підготовленої полімерної плівки.

Явище термозбігання засновано на наявності в полімерних матеріалах сітки фізичних вузлів. Ці вузли утворюються зачепленнями макромолекулярних клубків. При деформації локалізація фізичних вузлів змінюється і нова сітка фіксує розтягнутий стан полімеру. Нагрівання орієнтованого полімеру до певної температури викликає руйнування нової сітки і розміри матеріалу скорочуються до початкових, тобто ступінь усаджування визначається кратністю деформації.

Усаджування - це виражене у відсотках відношення зміни довжини плівки після її теплової обробки і охолодження до кімнатної температури. Дослідження в залежності від виду плівки проводять на зразках 10 * 100 мм при температурі 90... 130 °С протягом 15 хвилин. Значення усаджування визначається за формулою:

де L0, і L1 - відповідно довжина плівки до і після теплової обробки.

Властивості термозбігання полімерних плівок (табл. 8.1) характеризуються трьома основними показниками: ступенем, напруженням і температурою (часом) збігання.

Способи, які дозволяють регулювати згадані показники, пов'язані з хімією високих енергій, розвиток якої дав можливість розробити методи покращення термозбіжних властивостей ПЕВГ.

Вплив прискорених електронів на ПЕ призводить до реакції "зшивання". Першопричина цього явища полягає у зміні хімічної природи полімеру. Під впливом іонізуючих випромінювань у ПЕ протікають хімічні реакції, які приводять до появи міжмолекулярних хімічних С-С зв'язків і утворення тримірної, "зшитої" з окремих лінійних молекул, макромолекулярної структури.

Схематично результат процесу зшивання макромолекул поліетилену в полі іонізуючого випромінювання показано на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Зшивання макромолекул (нові С-С зв'язки)

Суттєва відмінність властивостей спостерігається у плівки термозбіжної поліетиленової немодифікованої і модифікованої електронно- променевим методом. Модифікований ПЕ перетворюється у новий продукт з більш високими показниками практично всіх корисних властивостей.

Викликані опроміненням зміни фізичних і хімічних властивостей ПЕ дали можливість США зареєструвати його як невідомий раніше матеріал - опромінений ПЕ.

Одними з перших у світі електронно-променеву технологію обробки ПЕ розробили українські вчені і у 1974 р. розпочали промислове виробництво потужністю 300 т/рік (м. Бровари).

Однією з особливостей такого матеріалу є "ефект пам'яті", тобто нагрітий полімер повертається до тих геометричних розмірів і об'єму, які він мав у момент електронно-променевої обробки.

Поведінки опроміненого і неопроміненого полімеру під час термозбіган- ня при нагріванні принципово відрізняються. Наприклад, температура термо- збігання неопроміненого ПЕ строго обмежена температурою плавлення 103...110 °С.

Пакувати в опромінений ПЕ можна у широкому інтервалі температур без пошкодження упаковки від перегріву; чим вища температура, тим менший час пакування.

Термозбігання опроміненого ПЕ супроводжується високим напруженням збігання, яке в десятки разів перевищує цей показник як у термоусадкових плівок із звичайного ПЕ так і у інших плівок за винятком лавсану. Показник ударної міцності у 3...5 разів вищий, ніж у плівки із звичайного ПЕ. Відповідно і коефіцієнт усаджування теж більший у 1,5...5 разів.

Електронно-променевий метод впливу на поліетилен викликає глибокі хімічні перетворення поверхні полімеру, зокрема до активації поверхні, збільшення адгезії до друкарських фарб, забезпечуючи чутливість плівки до друку протягом року і більше.

Ще одна унікальна властивість таких матеріалів - стерильність, що дуже важливо для паковання продукції медичного призначення.

По експлуатаційним властивостям модифікована плівка проявила себе краще "сарану" (співполімеру вінілденхлориду і вінілхлориду). Так, при низьких температурах вона має меншу газопроникність і більшу еластичність ніж "саран", стійка до дії більшості розчинників, інертна в контакті з хімічними реактивами, мастилами та ін. Такі плівки мають високі діелектричні властивості, стійкість до розтріскування, морозостійкість, хорошу прозорість, надійні при транспортуванні і тривалому зберіганні продуктів у різних кліматичних умовах.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 3
Вінілові полімери. Найбільш відомі представники: полівінілхлорид (ПВХ), полівінілденхлорид, співполімер вінілхлорида з вінілденхлоридом, віз вінілацетатом, полівініловий спирт
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.