Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
реф
stelkont.ru
Справочно-поисковая система по мебели. Интернет-магазин дачной мебели
plastik-ekb.ru


главная > статьи > Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів

Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів

23 февраля 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Розробниками полімерних паковань створено багато нових перспективних матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками. Основними з них у структурі виробництва є:

поліетилени - 51 %,

поліпропілени - 24%,

полістироли - 7 %,

поліетилентерефталати - 6 %,

полівінілхлориди - 5 %,

інші - 7 %.

Поліолефіни. Найбільш відомі їх представники: поліетилен низької густини (ПЕНГ), поліетилен високої густини (ПЕВГ), лінійний поліетилен низької густини (ЛПЕНГ), поліпропілен (ПП), співполімери етилену з іншими мономерами, полібутен, полі-4-метилпентен тощо. Лідером у використанні серед по- ліолефінів є поліетилен низької густини (ПЕНГ). За обсягом виробництва й застосування він займає провідне місце у всіх країнах світу.

Властивості ПЕНГ (додаток 8, 10,) значною мірою визначаються ступенем розгалуженості, що характеризується кількістю відгалужень на 100 вуглецевих атомів.

Розгалуженість ланцюга перешкоджає щільному пакуванню макромолекул ПЕНГ і зменшує ступінь кристалічності, що коливається в інтервалі 55...70 %. Іншим важливим показником, на який впливає розгалуженість ланцюга, є температура розм'якшення. Температура розм'якшення ПЕНГ набагато нижча за температуру кипіння води, тому цей матеріал не може використовуватися при стерилізації.

Поліетилен низької густини - пластичний, злегка матовий, віскоподібний на дотик матеріал. Густина його може змінюватися в межах 0,916...0,935 г/см3.

Плівки з ПЕНГ (у структурі попиту складають 52 %) легко зварюються тепловим зварюванням і утворюють міцні шви, склеювання плівок ускладнене, але можливе при використанні клеїв-розплавів, особливо на основі сумішей поліетилену й поліізобутилену. Нанесення друку на плівки з ПЕНГ може здійснюватися різними методами, але тільки за умови попередньої обробки поверхні з-за її інертної неполярної природи хімічними або фізичними методами. Плівки з ПЕНГ мають такі властивості, як достатню міцність при розтягуванні та стисканні, стійкість до удару і роздирання. Дуже важливою властивістю є збереження міцності за дуже низьких температур (- 60... - 70 °С). Плівки водо- і паронепроникні, однак проникні для газів, тому непридатні для пакування продуктів, чутливих до окислювання. Плівки з ПЕНГ мають високу хімічну стійкість, однак мають низьку жиро- і маслостійкість. При наповненні ПЕНГ крохмалем може бути отриманий матеріал, що підлягає біорозкладаню.

Якщо у структурі використання пакувальних матеріалів 38 % припадає на пластмаси, то плівки займають більше 25 %, з яких 70 % поліетиленові плівки. Завдяки своїм високим експлуатаційним та споживчим властивостям плівкові пакувальні матеріали налічують значну кількість видів.

Поліетилен високої густини (ПЕВГ) синтезується з використанням каталізатора Циглера-Натта (комбінація триетилалюмінію та похідних титану).

Для ПЕВГ характерною є лінійна будова, бічні ланцюги утворюються, але вони короткі й кількість їх невелика. Плівки на основі ПЕВГ (у структурі попиту складають 14 %) більш тверді, менш віскоподібні на дотик, мають більшу густину (0,96 г/см3) у порівнянні з плівками на основі ПЕНГ. Міцність при розтягуванні та стисканні вища, ніж у ПЕНГ, а опір роздиранню та удару нижчий. Завдяки більш щільному пакуванню макромолекул проникність ПЕВГ нижча, ніж у ПЕНГ приблизно у 5...6 разів. За водопроникністю ПЕВГ поступається тільки плівкам на основі співполімерів вінілхлориду й вініліденхлориду. За хімічною стійкістю ПЕВГ також перевершує ПЕНГ (особливо за стійкістю до масел і жирів).

Однією з найважливіших областей застосування ПЕВГ є виготовлення екструзійних видутих пустотілих виробів (бочок, каністр, сулій) для транспортування і зберігання кислот і лугів.

В Україні деякі заводи з виробництва тари купують відходи ПЕ, отримують вторинний ПЕ, який знову використовують у виробництві (виключаючи харчові ємкості). Для запобігання погіршення якості виробів допускається 5- кратне використання ПЕ.

Лінійний поліетилен низької густини (ЛПЕНГ) за структурою подібний до ПЕВГ, тобто має лінійну структуру, а також більш численні й довші бічні відгалуження.

Властивості ЛПЕНГ є проміжними між властивостями ПЕНГ і ПЕВГ. Але ЛПЕНГ характеризується більш однорідним розподілом фракцій полімеру по молекулярній масі (полідисперсністю) у порівнянні з ПЕНГ. Основними перевагами ЛПЕНГ у порівнянні з ПЕНГ є: більш висока хімічна стійкість; більш високі експлуатаційні властивості як за низьких, так і за високих температур; більша стійкість до розтріскування, підвищена стійкість до проколу й роздирання.

ЛПЕНГ застосовується для виробництва непроникних розтягуваних та усадкових плівок з низькою проникністю (у структурі попиту складають 34 %).

Поліпропілен (ПП) за властивостями наближається до ПЕВГ, вигідно відрізняючись від останнього меншою густиною, великою механічною міцністю, жиро- і теплостійкістю. Однак ПП значно поступається ПЕ за морозостійкістю (додаток 8).

Визначальною перевагою застосування ПП у порівнянні з іншими поліо- лефінами є більш висока температура плавлення (170 °С), що виражається у високій теплостійкості матеріалів на його основі. Продукти, паковані в ПП, короткочасно витримують температуру до 130 °С. Крім того ПП характеризується високим виходом плівки, якщо оцінювати її кількість у м2 однакової товщини, наприклад - 25 мкм, яку можна отримати з 1 кг матеріалу: лакований целофан - 27,8 м ПЕТ - 28, ПВХ - 29, ПЕ - 43, ПП - 44 м2. А тришарова плівка вітчизняного виробника з твіст-ефектом товщиною 22 мкм має вихід 49,95 м2/кг.

Застосовують неорієнтовані та орієнтовані (в одному або у двох напрямках) ПП плівки.

Виготовлення двовісноорієнтованих плівок (БОПП) здійснюється наступним чином. Поліпропіленова сировина поставляється в гранулах. На першому етапі переробки сировини гранули розплавляють і пропускають через двошпа- ринну голівку екструдера. Декілька екструдерів з'єднані разом, в результаті чого виходить стрічка шириною 800 мм і товщиною до 3 мм.

Всі подальші перетворення пов'язані із протягуванням плівки через систему валків у термокамері з одночасним поздовжнім і поперечним витягуванням. Це необхідно для того, щоб впорядкувати структуру речовини, змусивши молекули орієнтуватися у двох напрямках - поздовжньому й поперечному.

Вся складність процесу полягає у досягненні межі текучості речовини в обох напрямках, щоб плівка мала однакову міцність та інші фізико-хімічні властивості в різних напрямках. Тільки за цієї умови процес побудови молекул у певному напрямку набуває незворотного характеру і при знятті напруження, молекули не скручуються та не повертаються у вихідне положення. Хоча якась їх частина здатна до релаксації.

Межа текучості досягається за допомогою трьох факторів: температури, силової деформації та часу деформації. Комбінуючи фактори створюють різні типи плівок, що застосовуються для різних цілей: пакування, металізації, ламінування тощо.

Орієнтована плівка відрізняється високою механічною міцністю, особливо стійкістю до проколів, однак важко піддається термічному зварюванню, викликаючи усадку матеріалу в місці шва. Орієнтовану плівку із ПП використовують у якості захисного зовнішнього шару в багатошарових матеріалах, а неоріентовану в якості внутрішнього термозварного шару. Неорієнтовані роздувні ПП-плівки найбільш широко застосовують для пакування текстильних товарів (трикотаж, сорочки, білизна тощо). їх використання обумовлене більшою прозорістю у порівнянні з ПЕНГ у сполученні з доброю зварюваністю на будь-яких пакувальних машинах. Неорієнтовані ПП плівки застосовують для пакування медичних виробів, особливо багаторазового використання. Відносно висока температура розм'якшення дозволяє проводити автоклавну стерилізацію.

Великотоннажні сегменти ринку споживання орієнтованого ПП базуються на його унікальних властивостях. До них відносяться більш висока прозорість, високі бар'єрні властивості, більш висока ударна міцність (особливо за низьких температур) у порівнянні з ПЕНГ. Для поліпшення якості зварюваного шва орієнтований ПП покривають іншим полімером з більш низькою температурою плавлення. Часто для цієї мети використовують співполімери вінілденх- лориду. Покриті та співекструдовані ПП плівки використають для паковання печива, де потрібні особливо гарні бар'єрні властивості до кисню та водяної пари. їх також застосовують для пакування хрусткої картоплі й інших видів сухих сніданків, гранично чутливих до кисню та пари води. В такі плівки пакують кондитерські вироби та сигарети. Орієнтований ПП використовують також для усадочних обгорток, там, де потрібний гарний зовнішній вигляд. Вартість ПП-плівок вища, ніж аналогічних виробів із ПЕНГ, тому вони застосовуються тільки там, де потрібні більші прозорість і блиск, ніж може дати ПЕНГ.

Інший приклад використання - поліпропіленовий стакан (не ламається, не зминається), який витримує температуру до 100 °С. Але при контакті з алкоголем виділяє формальдегід або фенол, які є отруйними для організму людини.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.