Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   (056) 790-48-12
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры
специальные емкости теплиц для полива

Вишитий одяг для жінок це вишиванка плаття в асортименті з доставкою по Україні

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Узнайте как построить баню без хлопот
skvb-nn.com
Туалетная бумага Zewa с доставкой в офис и на дом! Мы держим низкие цены
posudateola.ru
В продаже - пакет майка, цены ниже! Неликвидные остатки
posudateola.ru


главная > статьи > Механічні властивості кристалічних полімерів

Механічні властивості кристалічних полімерів

20 февраля 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Аморфні полімери, які знаходяться у високоеластичному стані, характеризуються невеликим модулем пружності. Якщо аморфний полімер переходить у кристалічний стан, то модуль пружності підвищується на 10-20 %.

Полімери не здатні кристалізуватися повністю. В них ділянки високої впорядкованості (кристалічні області) завжди співіснують з ділянками меншої впорядкованості, тобто з аморфними областями. Тому кристалічні полімери інколи називають частково кристалічними.

Через високий вміст аморфних ділянок поняття "температура склування" Тс зберігає певний фізичний зміст і для кристалічних полімерів.

Нижче Тс кристалічний полімер представляє собою більш крихкий матеріал, ніж аналогічний полімер в аморфному склоподібному стані.

За температур, що перевищують Тс кристалічні полімери знаходяться у високоеластичному стані. У температурному інтервалі між Тпл і Тс кристалічні полімери мають велику гнучкість. При розтягуванні вони здатні до великих деформацій (рис. 7.9).

Мал. 7.9. Крива розтягування кристалічного полімеру

Розвиток великих деформацій (холодного плину) кристалічних полімерів, так як і змушено еластичних склоподібних деформацій, відбувається через утворення шийки з поступовим переходом всього матеріалу в шийку.

При утворенні шийки в аморфних і кристалічних полімерах відбувається перехід від ізотропного до анізотропного (орієнтованого стану). Такий перехід у кристалічних полімерах супроводжується плавленням (руйнуванням) вихідних кристалічних областей під дією механічних напружень, орієнтацією ділянок макромолекул у напрямку розтягування та рекристалізацією.

Напруження, що відповідає максимальному на кривій розтягування кристалічного полімеру, називається напруженням рекристалізації.

Міцність і рівень деформації (рис. 7.10), наприклад, пластмас мають суттєву температурно-часову залежність при t1 > t2 > t3 > t4 > t5 i δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = δ5 або δ1 > δ2 > δ3 > δ4 > δ5, і t1 = t2 = t3 = t4 = t5.

Мал. 7.10. Експериментальні залежності рівня деформації пластмас від часу за різних напружень і температур

Мал. 7.11. Залежність довговічності пластмас від напруження

В напівлогарифмічних координатах ці залежності апроксимуються прямими лініями з полюсом у точці, якій відповідає критичне напруження (рис. 7.11). Ці прямі описуються рівнянням довговічності

Спільне рішення цих виразів дає рівняння довговічності справедливе за умови збереження структури матеріалу, яка змінюється при значних деформаціях:

де τ0=10-3 c період коливання кінетичної одиниці; U0 - енергія активації процесу руйнування; k - стала Больцмана; r - коефіцієнт, який залежить від структури матеріалу; t - температура.

Термозварювання полімерних матеріалів. Зварювання пластмас (плівок) - технологічний процес отримання нероз'ємного з'єднання деталей і елементів конструкції паковання, оснований на дифузійно-реологічних і (або) хімічних процесах, які протікають у зоні з'єднуваних поверхонь при їх нагріванні і (або) механічному впливі. Внаслідок зварювання між поверхнями зникає початкова границя розділу, перетворюючись у міжфазний шар з однорідною або різнорідною хімічною структурою. В залежності від механізму зварювання виділяють дифузійно-реологічне і хімічне зварювання. В залежності від виду використаної при зварюванні енергії і способу її передачі з'єднуваним поверхням способи зварювання розділяють на класи: термічний, термомеханічний, механічний і електромеханічний. Теплове зварювання служить для отримання міцного шва паковання. Його надійність і міцність залежить від виду матеріалу, температури нагрівання, тривалості контакту елементів і зусилля їх стискання виконавчими елементами, в якості яких використовують пристрої у вигляді двох металевих пластин або двох металевих роликів (можливе профілювання).

В сучасних пакувальних машинах використовують два способи теплового зварювання:

- імпульсне зварювання (для легкоплавких матеріалів);

- зварювання нагрітим елементом (для багатошарових матеріалів).

Рис. 7.12. Графік залежності температури від часу зварювання полімерних плівок: а - ділянка інтенсивного початкового теплового імпульсу (максимум досягається через 0,25 с); b - стиск пластин (зусилля ~1500 Па); с - охолодження; д - невеликий кінцевий імпульс, який виключає адгезію пакувального матеріалу з нагрітим елементом

Залежність температури зварювання полімерних плівок від часу представлена на рис. 7.12. Температура зварювання для різних полімерних матеріалів коливається в широких межах, наприклад для ламінатів вона може становити 115...160 °С (див. додаток 18).

Використання двошарових плівок вважається більш ефективним, оскільки дозволяє наносити між шарами інформаційний друк і виключає його стирання і пошкодження кольору. Така плівка в декілька разів підвищує міцність шва у порівнянні з одношаровою. Наприклад, міцність шва шириною 15 мм одношарової полімерної плівки складає 2 Н/15 мм, у двошаровій: ПЕ + ПП (20 + 25) мкм — 20 Н/15 мм. Для ПП плівок металізованої ВІР AN М та прозорої BIPAN Т товщиною 15...40 мкм мінімальна міцність зварного шва протягом 1 секунди складає 2,0.. .3,5 Н/15 мм за t = 125 °С, Р = 1,5• 105 Па.

Особливе значення на міцність шва має вибір виду профілю термозварю- вальних елементів, який залежить від матеріалу, та способу теплового зварювання. Існують такі види термозварних швів:

- поздовжнє з насічкою "зиг-заг"; поздовжнє з прямим швом;

- поперечне з прямим швом; поздовжньо-поперечне з прямим швом;

- імпульсне та ультразвукове зварювання.

Вважається, що раціональний вибір рисунка профілю елементів забезпечує високу міцність шва і його естетичне оформлення. Міцність зв'язку між звареними шарами визначається когезійною міцністю полімерів і умовами навантаження.

Наприклад, дуплекс двовісноорієнтованого поліпропілену ВОРР/ВОРР при всіх його перевагах має один недолік. Він зварюється за допомогою двох зовнішніх шарів сополімера, що мають товщину всього біля 3...4 мікрон. Для формування герметичного шва на пакетах з ВОРР необхідна дуже точна зварка і відсутність у зоні запаювання шва пилу та дрібних часток продукту, масляно- жирових забруднень. Тому вирішення такої проблеми - використання ламінатів, в яких термозварний шар є соекструзійним поліетиленом.

Іншим прикладом зварювання матеріалів є технологія холодного зварювання, яка вперше була апробована у 1971 р. на матеріалі - пергамін. Вже через декілька років холодний клей став наноситися на багатошарову целофанову плівку, призначену для пакування цукерок. Для холодного зварювання можуть використовуватися плівки різного складу, в тому числі і ті, що звичайно використовуються для термозварювання, але у більшості випадків - це поліпропілен, металізований або перламутровий.

Щоб виконати зварювання холодним способом, на внутрішню поверхню пакувального матеріалу наноситься клей, дозволений для контакту з харчовими продуктами. Це водна емульсія, що містить у своєму складі природний латекс і хімічні каучуки, що забезпечують добре склеювання і непроникність зварного шва. Клей може наноситися як суцільним шаром, так і у вигляді рамки в місцях майбутніх швів за допомогою металевих валів технологією глибокого друку. Тому, як правило, такі матеріали поставляються вже запакованими: частіше методом глибокого друку, рідше флексографії.

Технологічна особливість виробництва пакувального матеріалу з холодним клеєм - нанесення поверх друку реліз-лаку. Він перешкоджає блокінгу (склеюванню шарів плівки у рулоні), підвищує глянець етикетки, захищає пакування від механічних впливів і задає необхідний для нормальної роботи пакувального обладнання коефіцієнт тертя.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (056) 790-48-12
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.