Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Обратные фланцевые клапаны. Цены на обратные клапаны. Звоните
kazan-bak.ru


главная > статьи > Механічні властивості кристалічних полімерів

Механічні властивості кристалічних полімерів

20 февраля 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Аморфні полімери, які знаходяться у високоеластичному стані, характеризуються невеликим модулем пружності. Якщо аморфний полімер переходить у кристалічний стан, то модуль пружності підвищується на 10-20 %.

Полімери не здатні кристалізуватися повністю. В них ділянки високої впорядкованості (кристалічні області) завжди співіснують з ділянками меншої впорядкованості, тобто з аморфними областями. Тому кристалічні полімери інколи називають частково кристалічними.

Через високий вміст аморфних ділянок поняття "температура склування" Тс зберігає певний фізичний зміст і для кристалічних полімерів.

Нижче Тс кристалічний полімер представляє собою більш крихкий матеріал, ніж аналогічний полімер в аморфному склоподібному стані.

За температур, що перевищують Тс кристалічні полімери знаходяться у високоеластичному стані. У температурному інтервалі між Тпл і Тс кристалічні полімери мають велику гнучкість. При розтягуванні вони здатні до великих деформацій (рис. 7.9).

Мал. 7.9. Крива розтягування кристалічного полімеру

Розвиток великих деформацій (холодного плину) кристалічних полімерів, так як і змушено еластичних склоподібних деформацій, відбувається через утворення шийки з поступовим переходом всього матеріалу в шийку.

При утворенні шийки в аморфних і кристалічних полімерах відбувається перехід від ізотропного до анізотропного (орієнтованого стану). Такий перехід у кристалічних полімерах супроводжується плавленням (руйнуванням) вихідних кристалічних областей під дією механічних напружень, орієнтацією ділянок макромолекул у напрямку розтягування та рекристалізацією.

Напруження, що відповідає максимальному на кривій розтягування кристалічного полімеру, називається напруженням рекристалізації.

Міцність і рівень деформації (рис. 7.10), наприклад, пластмас мають суттєву температурно-часову залежність при t1 > t2 > t3 > t4 > t5 i δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = δ5 або δ1 > δ2 > δ3 > δ4 > δ5, і t1 = t2 = t3 = t4 = t5.

Мал. 7.10. Експериментальні залежності рівня деформації пластмас від часу за різних напружень і температур

Мал. 7.11. Залежність довговічності пластмас від напруження

В напівлогарифмічних координатах ці залежності апроксимуються прямими лініями з полюсом у точці, якій відповідає критичне напруження (рис. 7.11). Ці прямі описуються рівнянням довговічності

Спільне рішення цих виразів дає рівняння довговічності справедливе за умови збереження структури матеріалу, яка змінюється при значних деформаціях:

де τ0=10-3 c період коливання кінетичної одиниці; U0 - енергія активації процесу руйнування; k - стала Больцмана; r - коефіцієнт, який залежить від структури матеріалу; t - температура.

Термозварювання полімерних матеріалів. Зварювання пластмас (плівок) - технологічний процес отримання нероз'ємного з'єднання деталей і елементів конструкції паковання, оснований на дифузійно-реологічних і (або) хімічних процесах, які протікають у зоні з'єднуваних поверхонь при їх нагріванні і (або) механічному впливі. Внаслідок зварювання між поверхнями зникає початкова границя розділу, перетворюючись у міжфазний шар з однорідною або різнорідною хімічною структурою. В залежності від механізму зварювання виділяють дифузійно-реологічне і хімічне зварювання. В залежності від виду використаної при зварюванні енергії і способу її передачі з'єднуваним поверхням способи зварювання розділяють на класи: термічний, термомеханічний, механічний і електромеханічний. Теплове зварювання служить для отримання міцного шва паковання. Його надійність і міцність залежить від виду матеріалу, температури нагрівання, тривалості контакту елементів і зусилля їх стискання виконавчими елементами, в якості яких використовують пристрої у вигляді двох металевих пластин або двох металевих роликів (можливе профілювання).

В сучасних пакувальних машинах використовують два способи теплового зварювання:

- імпульсне зварювання (для легкоплавких матеріалів);

- зварювання нагрітим елементом (для багатошарових матеріалів).

Рис. 7.12. Графік залежності температури від часу зварювання полімерних плівок: а - ділянка інтенсивного початкового теплового імпульсу (максимум досягається через 0,25 с); b - стиск пластин (зусилля ~1500 Па); с - охолодження; д - невеликий кінцевий імпульс, який виключає адгезію пакувального матеріалу з нагрітим елементом

Залежність температури зварювання полімерних плівок від часу представлена на рис. 7.12. Температура зварювання для різних полімерних матеріалів коливається в широких межах, наприклад для ламінатів вона може становити 115...160 °С (див. додаток 18).

Використання двошарових плівок вважається більш ефективним, оскільки дозволяє наносити між шарами інформаційний друк і виключає його стирання і пошкодження кольору. Така плівка в декілька разів підвищує міцність шва у порівнянні з одношаровою. Наприклад, міцність шва шириною 15 мм одношарової полімерної плівки складає 2 Н/15 мм, у двошаровій: ПЕ + ПП (20 + 25) мкм — 20 Н/15 мм. Для ПП плівок металізованої ВІР AN М та прозорої BIPAN Т товщиною 15...40 мкм мінімальна міцність зварного шва протягом 1 секунди складає 2,0.. .3,5 Н/15 мм за t = 125 °С, Р = 1,5• 105 Па.

Особливе значення на міцність шва має вибір виду профілю термозварю- вальних елементів, який залежить від матеріалу, та способу теплового зварювання. Існують такі види термозварних швів:

- поздовжнє з насічкою "зиг-заг"; поздовжнє з прямим швом;

- поперечне з прямим швом; поздовжньо-поперечне з прямим швом;

- імпульсне та ультразвукове зварювання.

Вважається, що раціональний вибір рисунка профілю елементів забезпечує високу міцність шва і його естетичне оформлення. Міцність зв'язку між звареними шарами визначається когезійною міцністю полімерів і умовами навантаження.

Наприклад, дуплекс двовісноорієнтованого поліпропілену ВОРР/ВОРР при всіх його перевагах має один недолік. Він зварюється за допомогою двох зовнішніх шарів сополімера, що мають товщину всього біля 3...4 мікрон. Для формування герметичного шва на пакетах з ВОРР необхідна дуже точна зварка і відсутність у зоні запаювання шва пилу та дрібних часток продукту, масляно- жирових забруднень. Тому вирішення такої проблеми - використання ламінатів, в яких термозварний шар є соекструзійним поліетиленом.

Іншим прикладом зварювання матеріалів є технологія холодного зварювання, яка вперше була апробована у 1971 р. на матеріалі - пергамін. Вже через декілька років холодний клей став наноситися на багатошарову целофанову плівку, призначену для пакування цукерок. Для холодного зварювання можуть використовуватися плівки різного складу, в тому числі і ті, що звичайно використовуються для термозварювання, але у більшості випадків - це поліпропілен, металізований або перламутровий.

Щоб виконати зварювання холодним способом, на внутрішню поверхню пакувального матеріалу наноситься клей, дозволений для контакту з харчовими продуктами. Це водна емульсія, що містить у своєму складі природний латекс і хімічні каучуки, що забезпечують добре склеювання і непроникність зварного шва. Клей може наноситися як суцільним шаром, так і у вигляді рамки в місцях майбутніх швів за допомогою металевих валів технологією глибокого друку. Тому, як правило, такі матеріали поставляються вже запакованими: частіше методом глибокого друку, рідше флексографії.

Технологічна особливість виробництва пакувального матеріалу з холодним клеєм - нанесення поверх друку реліз-лаку. Він перешкоджає блокінгу (склеюванню шарів плівки у рулоні), підвищує глянець етикетки, захищає пакування від механічних впливів і задає необхідний для нормальної роботи пакувального обладнання коефіцієнт тертя.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.