Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
комнаты! Цены ниже! Товар в наличии! Доставка
vodoley-sp.ru
случаях! Установка имплантов! Поставить импланты
smileclinic.su
на основе табличных данных. Выгодно. Звоните
bi-gu.ru


главная > статьи > Деякі реологічні властивості полімерів

Деякі реологічні властивості полімерів

20 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Реологія - наука про деформації і текучість різноманітних матеріальних тіл. Завданням реології є дослідження процесів деформації, які протікають у часі, і приводять до стаціонарної текучості.

Якщо в тілі під час дії на неї сили виникає напруження, яке зникає зразу ж після її припинення, то це пружне тіло.

Стан пружного тіла при деформації характеризується рівнянням Гука:

де δ - напруження зсуву; ε - відносна деформація; G - модуль зсуву.

При незворотних деформаціях тіла, тобто при нетекучості, напруження залишається однаковим протягом всього часу дії сили. Якщо при цьому форма і стан структурних елементів не зазнають ніяких змін, то тіло є ідеально в'язким. Поведінка такого тіла описується рівнянням Ньютона:

де δ - напруження зсуву; ε - відносне подовження при дії сили протягом часу t; η- коефіцієнт в'язкості.

Фізико-механічні властивості полімерів в залежності від ступеня механічної або теплової обробки змінюються в широких межах від текучого і в'язко- пластичного стану до пружно-твердого.

У в'язко-текучому стані полімерів під впливом сил розвивається незворо- тна деформація, тобто істинна текучість.

Значення цього стану полімерів дуже велике, так як формування виробів із пластичних мас відбувається у в'язко-пластичному стані.

Всі полімерні матеріали в тій чи іншій мірі мають в'язко-пластичні властивості, тобто при деформації вони проявляють властивості як пружного, так і рідкого тіла.

Всяку деформацію реального матеріалу можна розглядати як результат прояву двох видів деформацій: деформації об'ємного стискування або розширення (зміна об'єму при незмінній формі) і деформацій зсуву (зміна форми при незмінному об'ємі).

Розплав полімеру є в'язко-пружною рідиною, тому текучість полімерних розплавів супроводжується зворотними і незворотними процесами.

В'язкість полімерів у в'язко-текучому стані залежить від їх молекулярної маси, температури і швидкості зсуву або напруження зсуву.

Для опису властивостей полімерів користуються поняттям ефективної в'язкості (ηеф) - відношенням напруження зсуву (τ) до швидкості зсуву (γ).

Графічна залежність τ від γ називається кривою текучості (витікання) (рис. 7.5).

Мал. 7.5. Криві текучості поліетилен- терефталату за різних температур

При екструзії формуючий мундштук створює опір потокові розплаву, який переміщується під напором сили F, що створює черв'як. Цей опір приводить до виникнення напруження зсуву &tau, яке визначається відношенням сили до бокової поверхні мундштука Sn, вздовж якої рухається розплав,

τ=F/Sn

Сила F визначається за величиною манометричного тиску Р, який характеризує тиск у головці перед входом у мундштук

F = P•Sc

де Sc - площа поперечного перерізу робочого зазору мундштука.

Напруженню зсуву у потоці розплаву відповідає певна швидкість зсуву γ, яка залежить від швидкості потоку і товщини шару потоку. Шари потоку рухаються з різною швидкістю - максимальною у центрі і практично нульовою біля стінок.

Велика довжина макромолекул полімерів у порівнянні з її поперечним розміром приводить до того, що один кінець макромолекули може знаходитись у шарі, що рухається зі швидкістю, яка відрізняється від швидкості шару, у якому знаходиться другий кінець. Тому макромолекула буде постійно орієнтуватись вздовж напрямку дії сили, акумулюючи енергію зсуву.

Для отримання кривих текучості і визначення в'язкості розплавів полімерів використовують черв'ячний віскозиметр.

У промисловості за характеристику текучості прийнято показник текучості розплаву (ПТР), тобто кількість матеріалу (в г), що видавлюється протягом 10 хв при певній температурі і навантаженні.

ПТР - умовна порівняльна характеристика текучості розплаву, яка дозволяє порівнювати текучість партій матеріалу, отриманих із одного мономера за певною технологією на одних і тих же каталізаторах.

ПТР вимірюють на стандартному пластометрі. Наприклад для ПЕВГ показник текучості розплаву визначають при температурі 190 °С і навантаженні 50 Н, для ПЕНГ-при 190 °С і 21,6 Н.

Індекс текучості - тангенс кута нахилу кривих текучості в логарифмічних координатах. Він кількісно характеризує текучість рідини і ступінь неньютонівської поведінки.

 

Партнеры:
О том как стать успешным и богатым узнайте у нас на сайте.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.