Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Кейсы и контейнеры
habarovsk.stelkont.ru
Производство гофрокартона, микрогофрокартона. Низкие цены! Опт, розница
axelpack.ru
Хочу купить угловую кухню в СПб , где искать?
kitchenonline.ru


главная > статьи > Фізико-механічні властивості полімерів

Фізико-механічні властивості полімерів

20 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Особливі механічні властивості полімерів зумовлені специфічною будовою і високою молекулярною масою полімерних молекул.

Фазові і фізичні стани полімерів. Відомо 3 агрегатні стани речовин: твердий, рідкий і газоподібний.

Рідкі і газоподібні речовини не мають форми, під дією температури або тиску змінюють об'єм. В основу цієї класифікації покладена здатність тіл зберігати свою форму і об'єм, а також протидіяти дії зовнішніх тіл.

З термодинамічної точки зору слід розрізняти фазові стани речовин. Фазою називають однорідну систему, що знаходиться у рівновазі. Між фазовим станом і будовою речовини існує прямий зв'язок.

Полімери можуть існувати в твердому і рідкому агрегатному станах. Тверді фази мають кристалічну (високо впорядковану) або аморфну (склоподібну, високоеластичну, в'язкотекучу) будову. Рідкі фази за будовою також розділяються на два види: тверді (склоутворення) і рідкі (розплав).

Кожному фазовому стану речовини відповідає комплекс механічних властивостей. Перехід з одного стану в інший стан відбувається при зміні температури. При нагріванні підвищується теплова енергія макромолекул, збільшується їх рухомість, порушуються кристалічні утворення. Макромолекули набувають клубкоподібну або спіральну форму і починають переміщуватись одна відносно одної. Полімер з твердого стану переходить у розплав. У полімерів з кристалічною структурою цей перехід відповідає вузькому інтервалу температур, у аморфних - широкому. Його зручно реєструвати за допомогою термомеханічного методу дослідження, який оснований на вимірюванні залежності деформації полімеру від температури при дії на нього постійного навантаження протягом певного часу. Отриману графічну залежність називають термомеханічною кривою (рис. 7.1.).

Мал. 7.1. Термомеханічні криві: 1 - низькомолекулярна кристалічна речовина: при Т < Тпл - тіло тверде, деформації малі і зворотні; при Т > Тпл - деформації незворотні, відбувається перетворення твердого кристалічного тіла в рухому рідину; 2 - низькомолекулярна рідина, що склується (гліцерин, каніфоль); 3 - лінійний аморфний полімер

Для полімерів, здатних до кристалізації, затвердіння супроводжується зародженням кристалічних ділянок і поступовим їх збільшенням. Цей процес залежить від температури. Перехід від рідкої фази до твердої починається поблизу температури плавлення. Температура, за якої цей процес має найбільшу швидкість називається температурою кристалізації. Дослідним шляхом встановлено, що для більшості полімерів Ткр = 0,83Тпл . Наприклад, для ПЕ Тпл = 125 °С, а Ткр= 104 °С.

Тип кристалічної структури полімерного матеріалу залежить від швидкості процесу його переходу від рідкої фази до твердої. При швидкій кристалізації утворюється мілкокристалічна структура, яка забезпечує отримання матеріалу з великою еластичністю і прозорістю.

Ці особливості фазових переходів враховуються у співвідношеннях температур в екструзійних пристроях. Практично температура формуючої головки буває дещо вище температури плавлення. На прийомних системах, де охолоджується матеріал, встановлюється температура кристалізації.

Термомеханічні криві зразків різних членів полімергомологічного ряду (однакова хімічна будова, різна молекулярна маса) наведено на рис. 7.2, з якого видно, що низькомолекулярні полімергомологи можуть знаходитись у 2-х станах: склоподібному і в'язкотекучому (Тс = Тt ).

Мал. 7.2. Термомеханічні криві зразків полімергомогологічного ряду.

Зі збільшенням молекулярної маси (ступеня полімеризації") температура переходу розщеплюється на Тс і Тt, тобто виникає високоеластичний стан (з'являються три ділянки). II інтервал температурної області високоеластичного стану для даного полімеру тим більший, чим більша його молекулярна маса.

Термомеханічні криві на рис. 7.3 і 7.4 відтворюють залежності деформації лінійних аморфних та кристалічних полімерів від температури.

Мал. 7.3. Термомеханічна крива зшитого аморфного полімеру (при невеликому числі хімічних поперечних зв'язків). Температурна область високої еластичності розширюється, а її верхньою межею стає температура хімічного розкладання полімеру.

Мал. 7.4.Термомеханічна крива кристалічних полімерів: 1 - полімер з Тпл < Тт; 2 - полімер з Тпл > Тт. При Тпл кристалічна форма полімеру трансформується в аморфну, здатність деформуватись різко зростає.

Якщо ступінь полімеризації полімеру порівняно невисокий, тобто Тт < Тпл, то при плавленні він одразу переходить у текучий стан. При достатньо високих ступенях полімеризації (Тт > Тпл) з'являється ділянка високоеластичності (рис. 7.4).

Температурні інтервали фазових і фізичних станів визначають комплекс механічних властивостей відповідно галузі практичного використання полімерів.

Так, полімери, що знаходяться при кімнатній температурі в кристалічному або аморфному склоподібному (фізичному) стані, можуть бути використані у якості пластиків або волокноутворюючих матеріалів.

Переробку (формування) полімерів у вироби виконують у в'язкотекучому стані. Важливим параметром при цьому є температура плавлення, яка визначає температурний інтервал переробки полімеру.

Між температурою плавлення і розкладання полімер знаходиться у в'язкотекучому стані. Екструзією полімер переробляється саме у цьому стані. Реальний інтервал температури переробки дещо вужчий, тому, що потрібно отримати достатньо рухомий розплав і одночасно уникнути розкладання полімеру.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.