Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Немецкие пластиковые окна. Пластиковые окна и двери. Пластиковые окна
pet-st.ru


главная > статьи > Полімери та їх фізичний стан

Полімери та їх фізичний стан

19 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

При порівнянні властивостей молекул різної величини проявляється діалектичний закон переходу кількісних змін у якісні. Після досягнення певного розміру молекули поступово набувають здатності змінювати свою форму під дією зовнішніх сил.

Так, молекулярна маса води складає 18 у.о., а глюкози (виноградного цукру) - 180. Гігантські молекули хіміки називають макромолекулами (від 1 тис. до кількох млн. атомів). Молекулярну масу неможливо виразити певним числом, можна вказати тільки на межі.

Речовини, які складаються з таких макромолекул, можуть деформуватись на сотні відсотків. Ці деформації називають високоеластичними. Неможливо встановити таку величину молекулярної маси, яка могла б служити межею між світом низько- і високомолекулярних речовин. В той час як ряд складних цукрів (наприклад танін), які мають молекулярну масу біля 1000, є класичними низькомолекулярними з'єднаннями, парафіни з молекулярною масою такого ж порядку мають специфічні властивості високомолекулярних сполук.

При збільшенні молекулярної маси якісний перехід не завжди проявляється у зміні всіх властивостей. Тому тільки дослідження залежності комплексу властивостей від молекулярної маси може дати уявлення про межу між низько- і високомолекулярними речовинами.

Наприклад, середня молекулярна маса промислових марок поліетиленів складає 30...40 тис., для ПЕВТ, ПЕНТ і ПЕСЩ - 50...800 тис. Випускаються також окремі марки останніх з молекулярною масою що досягає декількох мільйонів.

Однією з найбільш відомих властивостей макромолекул є гнучкість. Вона визначає всі характерні особливості механічних властивостей полімерів.

Гнучкість макромолекули зумовлена обертанням окремих частин молекул навколо простих хімічних зв'язків, які вимагають менших енергетичних витрат, ніж при зміні міжатомних відстаней.

Ряд полімерних речовин однакової хімічної будови, тобто молекули яких складаються з однакових мономерних ланок і відрізняються лише молекулярною масою, називають полімер-гомологічним рядом або гомополімерами, наприклад, полівінілхлорид, целюлоза, полікапроамід.

Структура макромолекул. Небагато представників полімерів мають симетричну будову мономерних груп (поліетилен з мономерним групуванням із 2-х метиленових груп -СН2-СН2-), більшість полімерів побудовано з несиметричних мономерних груп.

При хімічній взаємодії молекул мономера і побудові макромолекулярного ланцюга має значення як з'єднані маленькі молекули - впорядковано чи хаотично. Можливі 3 способи з'єднання насиметричних мономерних груп у макромолекули:

"голова до хвоста"     -0-0-0-0-0-0

"голова до голови"     -00—00—00-

невпорядковано     -0-0-00-0—0

Молекули полімерів при своїй лінійності можуть мати розгалуження різної довжини.

Розгалуження вважаються короткими, якщо складаються з декількох атомів у своєму основному ланцюгу, довгими, якщо розміри їх співрозмірні з довжиною основної макромолекули.

Такі властивості, як відносне подовження при розриві і міцність, пов'язані з великими деформаціями, наприклад, поліетилену, залежать від наявності довгих розгалужень. Здатність макромолекул до взаємної щільної упаковки визначається, навпаки, наявністю великої кількості коротких розгалужень.

Розгалуженість, як всяка невпорядкованість структури створює перешкоди для правильної укладки макромолекул при їх кристалізації.

Прикладом цього можуть служити поліетилени високого і низького тиску, останній є менш розгалуженим і кристалізується значно легше ніж перший.

Якщо розгалуженість молекул стає дуже великою , макромолекула стає громіздкою, втрачає ряд властивостей, молекулярна маса її настільки велика, що молекула не може самочинно перейти у розчин. Виникнення хімічних зв'язків між такими молекулами приводить до утворення складних мікроструктур, які називають мікрогелями.

Завдяки великій молекулярній масі і гігантським розмірам полімерних молекул, достатньо виникнення порівняно невеликого числа хімічних зв'язків між ними, щоб утворилася єдина просторова структура.

Спіральні структури з різною симетрією. Характерною особливістю їх є повна нерозчинність в органічних рідинах і здатність лише обмежено набухати в деяких рідинах. В таких полімерах губиться сенс поняття "молекула", особливо коли поперечні зв'язки між молекулами за хімічною природою не відрізняються від зв'язків у основному ланцюгу.

Якщо в реакції полімеризації беруть участь два або більше видів мономе- рних молекул, то отримують продукти, які називають співполімерами (існують полярні і неполярні). Розміщення мономерних груп різного складу в макромолекулі співполімера хаотичне.

Існують різні способи з'єднання різних мономерних груп в макромолекулах співполімерів (табл. 7.3).

Найбільш цінні механічні властивості привитих і блокспівполімерів зумовлені двохфазною структурою, що і відрізняє їх від звичайних сополімерів, які завжди однофазні.

Внаслідок того, що в реальному полімері є набір молекул різних розмірів, для нього неприйнятне поняття молекулярної маси в тому сенсі, в якому воно існує для низькомолекулярних речовин. Молекулярна маса полімеру буде лише середньою величиною молекулярних мас всіх молекул, що входять в зразок.

Існує багато способів розрахунку середньої величини молекулярної маси.

Наприклад, маємо 2 молекули масою 100000 і 1000000. Тоді середньоарифметична маса складе:

Полімерні плівки. Широке застосування мають полімерні плівки, перші промислові зразки яких (целофанова плівка) одержані у 1899 році у Великій Британії. За іншими даними целофан, як матеріал, у вигляді плівки був розроблений швейцарським інженером Жаком Бранденбергом тільки у 1908 році. Назва целофан отримана з 2-х грецьких слів: kellon - дерево і phaino - бачити шоу. Складається він з гліцерину, води і целюлози.

Плівки з синтетичних полімерів - поліетилену та поліетилентерефтала- ту - одержані у 1946 році.

Целофан найдешевший плівковий матеріал, а недоліки його - підвищена гігроскопічність і схильність до набухання у воді.

Орієнтація - це анізотропний стан матеріалу у твердому агрегатному стані при пластичній або високоеластичній деформації. В орієнтованих полімерах сусідні ланцюги молекул взаємодіють по всій довжині. Тому, щоб зруйнувати орієнтований зразок, потрібно одночасно розірвати хімічні зв'язки паралельно розміщених ланцюгів. Залежно від способу і технології одержання плівки поділяють на неорієнтовані (ізотропні), слабо орієнтовані, орієнтовані вздовж однієї осі, та двоосноорієнтовані (біаксіальноорієнтовані).

Якщо плоску нагріту плівку розтягнути в одному напрямку, або у площині у двох напрямках, то після деформації і охолодження міцність її зростає у 4. ..10 разів у порівнянні з міцністю початкового зразка, і така плівка називається орієнтованою. Це приводить до значного підвищення міцності полімеру у напрямку орієнтації і одночасного зменшення міцності у напрямку, перпендикулярному орієнтації. Для полімерних плівок розповсюджених типів ступінь витяжки може становити: ПС-2...4; ПЕТ - 3...4; ПП - 4...10; ПЕ - 5...12; ПВХ-2..3.

Якщо плівки не піддають термофіксації, то при повторному нагріванні у вільному стані вони знову усаджуються. Такі плівки називають усадочними.

За кількістю шарів плівки бувають одно- (моно) і багатошарові. За властивостями плівки поділяють на звичайні, що розтягуються, термозбігаються, термоформуються, скотч (липкі) з твіст ефектом, фрикційні, тепличні, будівельні, бар'єрні тощо. За кольором - прозорі, матові, фарбовані. Такі властивості як легкість, антистатичність, цупкість, термічна адгезія, достатні твердість і механічна міцність, простота в експлуатації та можливість маркування надали плівкам найперше місце серед різних видів пакувальних матеріалів для великої групи харчових продуктів та різних промислових виробів.

Властивості полімерних плівок - прозорість і еластичність. Найбільш унікальний комплекс властивостей (високі діелектричні і фізико-хімічні властивості, термостійкість, низька газопроникність) мають поліетилентерефталатні плівки. Полістирольні і полікарбонатні плівки відрізняються дуже хорошими оптичними властивостями; поліамідні, полівінілхлоридні і плівки з сополімера етилену з вініловим спиртом - жиро- і маслостійкістю, газо- і запахонепроник- ністю; поліолефінові - водо- і хімічною стійкістю; поліамідні, поліефірсульфо- нові - високою термо- і радіаційною стійкістю.

Для отримання певних властивостей здійснюють обробку поліетилену вінілацетатом. Такі плівки при хорошій міцності більш прозорі і краще зварюються. Завдяки цьому при нагріванні і адгезії з іншими матеріалами, вони придатні для нанесення на картон та інші пакувальні матеріали.

Багатошарові плівки мають, як правило, комплекс позитивних властивостей, притаманних моноплівкам, і не мають їх недоліків (це основний принцип утворення багатошарових плівок).
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.