Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Коллекция визиток. Изготовление визиток и печатей
4uprint.ru
Детский интернет магазин / Контейнеры. Купите сейчас
novyy-urengoy.stelkont.ru
Высокоточные уровнемеры от производителя. Звоните
ифтп.рф


главная > статьи > Полімери в пакувальній галузі

Полімери в пакувальній галузі

19 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Світове виробництво полімерів розвивається швидкими темпами.

Найбільш важливим сектором у сфері їх споживання у всьому світі є ринок упаковки, який складає третину від загальної кількості пластичних матеріалів.

Основними напрямками сучасного розвитку галузі полімерних пакувальних матеріалів є:

-     створення нових економічних видів пакувальних матеріалів і раціональних паковань, що надійно захищають продукти від дії навколишнього середовища та забезпечують тривале зберігання;

-     розроблення і впровадження полімерів та пакувальних матеріалів на їх основі з передбачуваними властивостями;

-     створення технологій та обладнання для утилізації та видалення відходів полімерних пакувальних матеріалів.

Пакувальна галузь в основному базується на термопластичних матеріалах та їх похідних. На долю термопластів припадає більше 95 % упаковки. Реактопласти застосовуються лише в 1 % випадків виготовлення упаковки. На еластомери припадає ще менша частина. Властивості та класифікація полімерних пакувальних матеріалів наведена у додатках 2, 3,4, 8, 9, 10, 14, 15,17.

Слово полімер походить від грецького polis (багато) і meros (частина).

У відповідності зі стандартом матеріали, основною складовою частиною яких є такі високомолекулярні органічні з'єднання, які утворюються в результаті синтезу або перетворень природних продуктів, називають пластмасами. При переробці в певних умовах, вони проявляють пластичність і здатність до формування або деформації.

Макромолекули складаються із з'єднань простої будови - мономерів.

Мономери (від грец. monos - один і meros - частина), низькомолекулярні з'єднання, молекули яких здатні реагувати між собою або з молекулами інших з'єднань з утворенням полімерів. Мономери - це з'єднання, що містять кратні зв'язки (наприклад, олефіни, дієни, ацетилени, похідні ненасичених карбонових кислот) або циклічні групування (оксиди олефінів, лактами, лактони), а також з'єднання з функціональними групами (наприклад, дікарбонові кислоти, амінокислоти, гліколіз, феноли, діаміни).

Число молекул мономерів, які з'єднуються між собою і утворюють молекулу полімеру називають ступенем полімеризації п. Розмір молекули полімеру визначається ступенем полімеризації, тобто числом ланок у ланцюгу. Зі зростанням п речовина стає віскоподібною, а при п = 1000 утворюється твердий полімер. Ступінь полімеризації необмежений, він може досягати 104, і тоді довжина молекули досягає мікрометрів. Молекулярна маса полімеру дорівнює добутку молекулярної маси мономера і ступеня полімеризації. Частіше вона знаходиться у межах 103.. .Зх 105. Настільки велика довжина молекул перешкоджає їх правильній упаковці і структура полімерів варіюється від аморфної до частково кристалічної.

Речовини, що за довжиною ланцюга знаходяться між мономерами і полімерами і володіють низькою в'язкістю називаються олігомерами (так званими неньютонівськими рідинами). їх головна перевага - низька в'язкість - дає можливість формувати вироби за мінімальних зусиль пресування, або під дією власної ваги, вони найкраще підходять для просочування і наклеювання компонентів, особливо коли використання тиску недопустиме.

При ланцюговій полімеризації молекулярна маса зростає майже миттєво, проміжні продукти нестійкі, реакція чутлива до присутності домішок і вимагає, як правило, високих тисків. Такий процес у звичайних умовах неможливий, і всі природні полімери утворюються іншим шляхом. Сучасна хімія створила новий інструмент - реакцію полімеризації, і завдяки йому великий клас термопластичних полімерів.

Термопласти - пластмаси, в яких при нагріванні ланцюги молекул легко зсуваються один відносно одного, при цьому пластмаси розкладаються і отримують текучість. Термопласти отримують в результаті реакції полімеризації (співполімеризації з'єднання багатьох молекул, що мають кратні зв'язки, в одну велику молекулу (макромолекулу). Родина термопластичних полімерів представлена в табл.7.2.

У виробництві полімерних пакувальних матеріалів найбільш часто використовуються наступні хімічні з'єднання, структурні формули яких наведені нижче.

Реактопласти або дуропласти (від лат. durus - твердий) не змін форму при нагріванні. Зсув ланцюгів молекул при дії тепла неможливий, льки ланцюги атомів у молекулах полімеру з'єднані між собою міста утворюють сітку. Найтвердіші з них, які мають сітку 3-х мірної струь стійкі до дії розчинників.

До групи реактопластів відносяться також фенопласти і аміноплі які отримують в результаті поліконденсації - процесу, при якому молеку зних речовин з'єднуються між собою і утворюють макромолекули, прі одночасно виникають й інші низькомолекулярні речовини, частіше всього галогеноводень, сірководень тощо.

Термореактивні полімери, на відміну від термопластичних, мають в адгезійну здатність навіть за низьких температур, що дозволяє використов їх у якості захисних покриттів, клеїв та зв'язувального матеріалу.

Незалежно від виду і складу вихідної речовини та способу отримання матеріали на основі полімерів поділяють на пластмаси, волокніти, шаруваті пластики, плівки, покриття, клеї.

Волокно здебільшого складається з гігантських молекул з прямим ланцюгом, який характеризується високим ступенем полімеризації.

В залежності від походження та способу отримання волокна розділяють З групи:

натуральні волокна - вовна, шовк - складаються з білків; бавовна, льон і конопля - з целюлози (див. додаток 3);

напівсинтетичні волокна отримують в результаті переробки природних речовин: штапельне волокно з целюлози, штучне волокно з білка казеїну;

синтетичні волокна - високомолекулярні хімічні з'єднання, синтезовані з мономерів (полівінілхлоридне, поліамідне (капрон), полі- ефірне (лавсан), поліакрилове волокна).

Вовна на вівці за 3 місяці відростає в середньому на ЗО мм, а на заводі хімічного волокна прядильна машина за 1 хв витягує до 5000 м нитки.

Полімерні матеріали, які використовують для виробництва упаковки, включають, крім самого полімеру, який є високомолекулярним з'єднанням, низькомолекулярні продукти (мономери), а також недостатньо відмиті каталізатори (речовини, які прискорюють реакцію), ініціатори, емульгатори, фарбники та інші допоміжні речовини.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.