Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Пакеты - изготовление, печать! Оперативно и качественно! Доставка
elitpack.ru
Детские страницы. О подписке.
lemax-static.ru
искусственная кожа для яхт и катеров
tajvinyl.ru


главная > статьи > Методи випробування етикеткового паперу.

Методи випробування етикеткового паперу.

15 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Етикетковий папір має забезпечувати якісний добрий друк і наклеювання. Ці критерії частково можуть бути перевірені стандартними дослідними методами.

Найбільш важливі методи випробування етикеткового паперу наведені нижче.

Абсорбція води - це кількість води, абсорбованої однією стороною паперу протягом заданого часу (наприклад, 60 с = Кобб60).

Поверхневу всмоктуваність води при односторонньому змочуванні Коббx, виражену в г/м2, для кожного дослідного зразка підраховують за формулою:

де m1, m2- маси зразка до і після випробування, г; А - площа досліджуваної поверхні зразка, см2.

Результат округлюють до першого (другого) десяткового знака.

Закручування внаслідок вологості - за допомогою розчинів солі в декількох клімат-камерах створюють різні рівні відносної вологості повітря від 40 до 90%. В них розміщують досліджувані зразки паперу розміром 10x10 см, які через 24 год. оцінюють візуально.

Конденсування вологи та її вплив. Низька температура фасування пива (2 °С) у пляшки, а також висока вологість в приміщені цеху розливу приводятьдо значної конденсації вологи. Внаслідок цього етикетки можуть коробитись, зміщуватись і в окремих випадках при вимиванні клею відпадати від пляшок.

Випробування в клімат-камері за температури t = ЗО °С і відносної вологості 85 %.

Непрозорість у вологому стані. Інколи темні пляшки просвічуються через вологі етикетки. Для випробування дослідний зразок паперу занурюють у водопровідну воду за температури -20 °С на 5 хв. Після струшування води зворотна сторона етикетки розміщується на темну скляну пластинку. Після цього визначається непрозорість у вологому стані у відповідності з DIN 53146.

Поведінка при штампуванні. Етикетковий папір не повинен злипатися, а навпаки, легко розділятись, не склеюючись на краях. Кіпу етикеток штампують, зсувають збоку, або розсувають як віяло, і оцінюють: 0 - не злипається, 1 - трохи злипається, 2 - достатньо міцне злипання, 3 - дуже міцне злипання.

Проникність для лугів. Важливо, щоб етикетка швидко і повністю сходила з пляшки багаторазового використання в лужному розчині мийної машини. Визначивши проникність для лугів, можливо розрахувати час видалення етикетки при митті.

Досліджують зразок 7 х 7 см, загнувши його край роблять паперовий кораблик, занурюють крейдяною стороною вниз у чашку Петрі, заповнену лужним розчином (1 % NaOH, нагрітим до 80 °С, до якого додано розчинний фарбник). Вимірюється час (с), коли пофарбований лужний розчин просякне папір в декількох місцях, утворивши суцільні ділянки.

Проходження клею. Важливо щоб клей не проходив крізь папір, тобто після наклеювання з лицьової сторони не повинно бути плям або смуг.

При дослідженні етикетки проклеюються із зворотної сторони і приєднуються до скляної пластини. Зверху на них розміщують 2 листа вологого фільтрувального паперу, який накривається другою скляною пластиною. Все залишається на 2 години у сушильній камері за температури t = 70 °С. Потім сушать за кімнатної температури і перевіряють наявність плям клею.

Зниження непрозорості. Деформація за стискань і поштовхів під час транспортування на конвеєрі може приводити до появи плям, які залишаються після висихання етикетки.

Дослідження проводять за DIN 53145 4.1. Смужку шириною 5 см занурюють у воду за температури ~ 20 °С на 5 с. Далі розміщують на чорній скляній пластині і вимірюють показник відбивання (RU). По смужці проводять дослі- джувальним валком (з кульковим підшипником шириною 32 мм і вагою 5,37 кг) 80 разів протягом 40 с без прикладення зусилля. Через 20 с вимірюють коефіцієнт відбивання, там де проходив валок.

За формулою визначають значення непрозорості

Стійкість до дії лугів. Етикетка не повинна руйнуватися в розчині ні частково ні повністю, для запобігання забруднення розчину у ванні пляшкомийної машини.

Дослідження: 150 мл розчину каустичної соди (концентрація лугу 2%), додають до 2 зразків 6x9 см, розміщених в поліетиленових колбах (V = 750 мл) за температури t = 80 °С. Закривають і на вібраторі із частотою 300 горизонтальних обертів на хвилину протягом 15 хв струшують, виливають у хімічні стакани і класифікують: А - розчин не змінився, В - покриття явно відшарувалося, С - зразок починає руйнуватися, D - зразок повністю зруйнований.

Критерії якості гофрокартону. Якість гофрокартону оцінюється за:

величиною опору продавлюванню;

торцевим стисканням (залежить від типу гофри);

площинним стисканням (градація по профілю гофри не має ніякого значення, оскільки опір продавлюванню не залежить від геометричних параметрів гофрошару).

Основним показником якості картону для плоских шарів гофрокартону є його опір продавлюванню. За опір продавлюванню гофрокартону прийнято рахувати суму опорів продавлюванню його шарів.

Мікрогофрокартон повинен мати такі ж характеристики як і тришаровий гофрокартон інших профілів:

опір продавлюванню - не менше 0,9 мПа;

опір торцевому стисканню подовж гофрів - 3,3 кН/м;

вологовміст - 8,5 %.

Опір розшаруванню для тришарового мікрогофрокартону не враховується.

Більш точну оцінку якості картону можна дати при визначенні розривного зусилля смужки картону, на яку нанесена рильовка.

На величину жорсткісних показників гофрокартону впливає папір. Жорсткість паперу оцінюють 2-ма показниками: опорами площинному і торцевому стискам.

За кордоном цей показник використовують за основний при оцінці властивостей паперу.

Більшість європейських споживачів віддають перевагу показнику опору стискання, який визначається за методами:

SCT (Short span compression test), кН/м, який має недолік: можливе короб- лення, яке виникає на кінцях контрольованого зразка, замкнутого в кільце; важко добитися абсолютної паралельності контрольних пластин і торців контрольованого зразка;

RST (Ring crush test) - на опір має вплив нагрівання і формування;

ССТ (Corrugater crush test) - на опір стиску має вплив нагрівання і формування в гофромашині;

СМТ (Concora medium test) - опір площинному стисканню, Н. Недоліком є тривалість виконання аналізу і наявність у вітчизняних гофроперетворювачах тільки профілю типу А; для інших типів гофрошару цей показник потребує коефіцієнта кореляції для перерахунку, які стандартом не передбачені; дублює, метод SCT в поперечному напрямку.

Методи випробування:

визначення величини короблення гофрокартону - довільно відбирають 10 листів, замірюють відстань між найбільшою висотою прогину внутрішнього плоского шару листа і горизонтальною площиною, на яку кладуть контрольний лист випуклою стороною догори.

За результат приймають середнє арифметичне результатів 10 замірів.

Не допускається гофрокартон, що має короблення листа в напрямку уподовж гофрів більше 20 мм на 1 м листа.

Для випробування на згин з 5 пробних листів картону вирізають по 2 зразки 200 х 200 мм і наносять на них "рильовочні лінії" (на 5 зразках подовж гофри, на 5-ти - впоперек).

Кожний зразок піддають подвійним перегинам по лінії "рильовки" 10 разів на 180°. На міцність гофрокартону впливає відносна вологість повітря. При зберіганні в умовах 100 % вологи повітря протягом 24 год. вологість гофрокартону і картонної тари збільшується у 2 рази (досягає 10... 15%), через 1 місяць - у 3 рази.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.