Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Широкий спектр услуг. Высокая скорость. Подключайте
89.tv-internet.pro
трубы Valtec по выгодным ценам
daotehno.ru


главная > статьи > Контроль якості паперу та картону

Контроль якості паперу та картону

14 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Папір (картон) на основі макулатури, призначений для виготовлення пакувальних засобів для пакування сухих харчових продуктів, повинен проходити вихідний контроль за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності згідно з вимогами ДСанПіН.

Вихідний контроль санітарно-гігієнічних та мікробіологічних показників паперу повинен проводитись з кожної партії продукції лабораторіями, акредитованих на цей вид діяльності згідно з чинним законодавством. Органолептичні дослідження проводяться на вимогу споживачів.

Державний контроль якості та безпечності паперу (картону) здійснюється установами санітарно-епідеміологічної служби не рідше одного разу на шість місяців за умов незмінності технології виробництва. Під час освоєння нових технологій або їх зміни нормативна документація на виготовлення паперу (картону) повинна бути погоджена і зареєстрована згідно до установленого порядку.

За органолептичними показниками папір (картон) повинен мати:

поверхню чисту, рівну, гладку;

колір білий, світло-сірий, світло-жовтий та інших світлих тонів; інтенсивність запаху (водяної витяжки) не більше одного балу. За мікробіологічними показниками:

кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в 1 грамі паперу (картону) не більше 3∙103 колонієутворювальних одиниць;

відсутність лактозопозитивних кишкових паличок - загальних коліформ в 5,0 г паперу (картону);

відсутність патогенних мікроорганізмів у т.ч. сальмонел у 10,0 г паперу (картону).

За санітарно-хімічними показниками:

допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу (картону) у водній витяжці, мг/дм3: цинку - 1,0; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001.

Забороняється використовувати для пакування харчових продуктів папір (картон), якість якого не відповідає вищезгаданим вимогам і нормам хоча б за одним з показників.

Періодичність випробування паперу (картону):

за органолептичними показниками - один раз на шість місяців;

За мікробіологічними показниками:

МАФАМ, загальні колі форми - щодоби;

сальмонели - один раз на тиждень (за умови виробництва одного виду продукції і незмінності режимів і нормативів технологічного регламенту);

за санітарно-хімічними показниками (ДКМ):

цинку, свинцю - щодоби;

кадмію - один раз на тиждень.

Окрім вище згаданих видів контролю листовий папір (картон) повинен мати чітку прямокутну форму, косина допустима в межах до 0,2 %. Це забезпечить нормальну роботу машин по заготовці розгорток тари і випуску виробів високої якості.

Методи випробування паперових матеріалів.

Найрізноманітніші загальноприйняті методи випробувань паперів зібрані Німецьким Інститутом Стандартизації (DIN) та в інформаційних проспектах Асоціації хіміків і інженерів по целюлозі і паперу. Але міжнародні (ISO) і європейські (EN) стандарти постійно прогресують, зокрема, в технічних погодженнях.

Гладкість/шорсткість вимірюється значенням часу, потрібного для видалення певної кількості повітря при заданому перепаді тисків з простору між поверхнею паперу і ретельно відполірованою скляною поверхнею, яка майже ідеально плоска.

Визначення DIN 53107 проводиться з використанням випробувального пристрою Бекка.

Шорсткість визначається витратами повітря, що проходить між кромкою металевого кільця і поверхнею картону за певного тиску в заданих кондиційних умовах.

Білизна, ступінь білизни. Ця величина показує відбивання світла при діючій довжині хвилі 457 нм (синя частина спектра). Вона вимірюється у % як коефіцієнт відбивання R 457 за допомогою рефлектометрів.

Глянець - це візуальна характеристика, яка не піддається вимірюванню або фізичному опису. Ефект глянцю переважно визначається зоною відбивання.

Відповідна зона може бути виміряна для ряду різних кутів освітлення і спостереження. DIN 54502, (геометрія 4557).

Присутність деревної маси. Якісно на це вказує пофарбування випробувальної ділянки безпосередньо розчином флороглюцину.

Для отримання кількісних даних зразок волокна із проби паперу фарбують розчином хлору/цинку/йоду і далі підраховують за допомогою мікроскопа кількість пофарбованих волокон деревної маси.

Зольність. Вміст золи визначається як залишок після спалювання паперу і охолодження. Дає уявлення про кількість неорганічних речовин (наповнювачів і пігментів). DIN 5437. Значення % по масі.

Машинний напрямок - це переважний напрям волокон. Якщо зволожити одну сторону листа паперу, то він зігнеться в напрямку перпендикулярному напрямку волокон.

Надрив з двох сторін під прямим кутом. Сторона де лінія розриву майже пряма, показує машинний напрямок (зв'язано з тим, що папір рветься паралельно напрямку волокон).

Непрозорість визначається як непроникність для світла. DIN 53146, значення у %.

Густина визначається виходячи з товщини (мм) і маси квадратного метра (г/м2) і вимірюється в г/м3.

Опір злому - це міцність паперу при перегині на 180° при заданому розтя- гувальному зусиллі до його руйнування (ISO 5626), значення - кількість подвійних перегинів, що можуть бути досягнуті. Наприклад, для підпергаменту (ГОСТ 1760 - 86) міцність на злам в середньому по двох напрямках для різних видів повинна становити не менше 200, 260, 300; для картону марок К-0...К-4, (ГОСТ 7933 - 89) різних параметрів, при масі 1300 г у поперечному напрямку не менше - 30, 50, 100, 200, 250.

Опір згину (мН). Закріплений одним кінцем зразок згинається від початкового положення до заданого кута а, після якого визначається сила згину; ДСТУ 3369 - 96 (ГОСТ 9582-97), ISO 2493 - 92:

F=R/1,

де R -момент згину, мН м; 1 - довжина, м.

Жорсткість при згині (Н м) - момент опору досліджуваного зразка у зоні пружної деформації відносно осі, що проходить через його центр у площині поперечного перерізу перпендикулярно до згину, поділений на ширину зразка. ДСТУ 2907-94 (ГОСТ 30271-96), ISO 5629-83:

де L - резонансна довжина, mm; m - маса зразка, г (визначають з похибкою ± 0,001 г); А - площа зразка, мм2.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.