Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
brd14936
electronova.ru


главная > статьи > Визначення ступеня млива паперової маси.

Визначення ступеня млива паперової маси.

14 января 2015
 властивості пакувальних матеріалів

Визначення ступеня млива паперової маси. Мікроскопічне дослідження волокон досить трудомістке, вимагає навичок, і оцінка характеру млива може бути суб'єктивною, тому цей метод частіше застосовується в дослідницьких цілях. На практиці ступінь млива маси контролюють шляхом визначення градуса млива і середньої довжини волокна.

Градус млива визначають на приладі СР-2 (рис. 6.3) і виражають у градусах Шоппер-Ріглера (°ШР).

Мал. 6.3. Прилад СР-2 для визначення градуса млива маси: 1 - циліндр із сіткою; 2 - клапан; 3 - конус; 4 - штатив; 5 - бічна трубка; 6 - центральна трубка

Принцип роботи приладу заснований на різній, у залежності від ступеня млива, швидкості віддачі води паперовою масою, при зневоднюванні її на сітці у визначених стандартних умовах. Апарат складається з порожнинного знімного циліндра, на дно якого натягнута сітка № 40, що закривається клапаном, і нижнього конуса з двома трубками, одна з яких (нижня) має вузький калібрований отвір, а інша (бічна) - більший діаметр. Розташування цих трубок вибрано таким чином, що вода, яка виходить з верхнього циліндра через шар волокон, який відклався на сітці, може витікати через бічну трубку лише в тому випадку, якщо її кількість буде більшою за пропускну здатність нижньої трубки.

У цьому випадку вода, не встигаючи витікати через нижню трубку, заповнює нижній конус і звідти переливом іде через бічну трубку.

Для визначення ступеня млива маси беруть 1 л волокнистої попередньо добре диспергованої суспензії, що містить 2 г абсолютно сухого волокна. Суспензію швидко вливають у верхній циліндр приладу при опущеному клапані, який потім піднімають і дають можливість стекти воді через шар маси і сітку в циліндри, підставлені під центральну і бічну трубки.

Ступінь млива маси характеризується кількістю води, що витікає через бічну трубку. У зв'язку з цим за ступінь млива приймають різницю між кількістю води, взятої для аналізу волокнистої суспензії, і кількістю води, яка витікає через бічну трубку. При цьому 10 мл води відповідає 1 °ШР.

Визначивши об'єм води V, що витікає через бічну трубку, ступінь млива розраховують за формулою

На практиці, зазвичай, під бічну трубку ставлять ємкість місткістю 1л, градуйовану в °ШР. У зв'язку з тим, що в'язкість води залежить від температури, ступінь млива потрібно визначати за постійної температури 20 °С. При підвищенні температури маси на 1 °С ступінь млива знижується на 0,46 °ШР. Прилад СР-2 малочутливий при низькій (8.„16 °ШР) і високій (85...95 °ШР) ступенях млива волокна.

Характерні залежності зміни основних властивостей картону і паперу в процесі розмелювання наведені на мал. 6.4.

Мал. 6.4. Зміна основних властивостей картону і паперу в процесі розмелювання: 1 - міжволоконні сили зв'язку; 2 - розривна довжина; 3 - опір зламу; 4 - опір роздиранню; 5 - середня довжина волокна; 6 - усотувальна здатність; 7 - повітропроникність; 8 - деформація при зволоженні

Для визначення середньої довжини волокна і характеру млива іноді використовують мікропроекційний апарат з екраном, розграфленим на квадрати сіткою, що дозволяє точно вимірювати розміри волокон. У цьому випадку середньоарифметична довжина волокна (мм) може бути визначена за формулою

де 1 - довжина аналізованого волокна, мм; п - кількість волокон

Частіше користуються визначенням середньозваженої довжини волокна, що у 1,5...2,0 рази більша, ніж середньоарифметична довжина. Вона розраховується за формулою

де 1l...1n - середня довжина волокна кожної фракції, мм; Рl...Рn - масова частка кожної фракції, %.

На практиці для знаходження середньозваженої довжини волокна користуються апаратом СДВ (апарат С.М. Іванова), у якому вона визначається через масовий показник, а потім за спеціальними таблицями переводиться в лінійні розміри. Принцип роботи апарата СДВ такий. Паперова маса витікає з апарата, у якому розташована спеціальна вимірювальна рамка, яка складається з тонких металевих лез, встановлених паралельно на відстані 10 мм одне від одного. На цих лезах затримується різна кількість волокон паперової маси у залежності від їх довжини. Зрозуміло, що чим більша довжина волокон, тим більша їх кількість затримується на лезах вимірювальної рамки. По приросту ваги на спеціальних вагах, які входять у комплект апарата, визначають середню довжину волокна. Для проведення аналізу беруть 2 л волокнистої суспензії, що містить 6 г абсолютно сухого волокна. У тих випадках, коли паперова маса має високий ступінь млива користуються іншою вимірювальною рамкою, у якої леза розташовані на відстані 5 мм.

Іноді для визначення ступеня млива паперової маси користуються канадським методом, а отримані результати виражають в одиницях садкості, що характеризуються кількістю води (мл), що витікає через бічну трубку, як і в апараті СР-2. Однак за конструкцією даний прилад істотно відрізняється від СР-2. Він складається з окремої ємкості з фільтрувальним елементом і лійки з двома трубками. Розміри отворів нижньої і бічної трубок тут інші, відповідно 3,05 і 12,7 мм. Для аналізу береться 1л суспензії з вмістом 3 г абсолютно сухого волокна. Цим приладом іноді користуються для визначення ступеня млива паперової маси, що застосовується для виробництва деревно-волоконних плит і покрівельного картону.

Залежності жорсткості, міцності та гладкості картону від композиції волокна наведені на мал. 6.5.

Мал. 6.5. Залежність властивостей картону від композиції волокна (KB)
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.