Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама


главная > статьи > Картон

Картон

18 декабря 2014
 властивості пакувальних матеріалів

Одним з найбільш розвинених у світі пакувальних матеріалів є картон. В різних країнах це 20...45 % від виробництва усіх інших матеріалів. Пакувальні картони мають багатошарову структуру, що збільшує товщину і жорсткість матеріалу. Основною сировиною для їх виготовлення служить білена і небілена целюлоза, деревинна маса, макулатура.

Пакувальний картон ділиться на 2 групи:

гофрований матеріал (картон для плоских шарів і папір для гофрування);

негофрований.

Ці типи пакувального картону виготовляють з використанням макулатури або тільки з первинного волокна. США використовують 35 млн.т. макулатури щорічно, Німеччина 10 млн.т., а для виробництва пакувальних матеріалів- 94...95 % макулатури. У міжнародній торговій практиці найчастіше використовують наступні назви для негофрованого пакувального картону.

Картон з біленої целюлози (SBS "solid bleached sulfate", SBB "solid bleached board") - виробляється з 100 % біленої целюлози для високоякісної упаковки.

Макулатурний картон (chipboard) багатоцільового призначення може мати або не мати встановлених вимог до міцності, маси та інших параметрів. Розповсюджена німецька назва цього картону - дуплекс - найбільш точно показує появу такого класу коробчатого картону.

Абревіатура WLC (whit lined chipboard) означає картон з білим верхнім шаром. Ця абревіатура - англомовного походження, широко розповсюджена, але не єдина. Кількість типів, марок і різновидів коробочного картону дуже велика. В Європі, наприклад, часто використовують німецькі позначення різновидів коробочного картону. Вони починаються з літери G (gestri-chener - крейдований).

Для пакувального картону досить важливими характеристиками є: жорсткість, товщина, склад, пошарова структура, стабільність міцністних характеристик по всій поверхні.

За кольором шарів картону можна визначити сировину, з якої він виготовлений:

білий колір - ознака целюлози;

світло-кремовий (блідно-бежевий) - ознака деревної маси;

сірий з мілкими темними вкрапленнями - ознака макулатурної маси з залишками чорної типографської фарби.

Загальне правило, що визначає послідовність шарів, таке: якість сировини покращується зверху до вкладишу і погіршується від вкладишу вниз.

Нажаль, не існує загальноприйнятої класифікації, за якою можна однозначно за маркуванням встановити структуру імпортного картону, вид і якість його покриття.

З метою збільшення діапазону властивостей картону використовують різні прийоми та технологічні операції: каширування, ламінування, фальцювання, покриття на основі ПЕ, ПП, ПЕТ. Наприклад, для підвищення стійкості до впливу вологи і жиру може проводитися спеціальна обробка картону: покриття шарів лицьової або зворотної сторони поліетиленом або полімерною емульсією, просочування жировідштовхувальними фторвмісними сумішами. Одним із самих розповсюджених методів досягнення газо-, паро-, водо- і жиро- непроникності є обробка поверхні картону емульсією з полівінілденхлориду (ПВДХ) і його співполімерами. Використовують також обробку розплавом поліетилену і парафіну, солями трифтороцтової кислоти тощо.

Але, наприклад, не рекомендують пакувати жири в картон з ПЕ покриттям, через який жир починає проступати через 1 ...2 тижні зберігання

Каширування картону - склеювання паперових матеріалів, полімерних плівок, алюмінієвої фольги за допомогою самотвердних і плавких клеїв, або до основи, яка складається з нижнього аркуша і гофрованого паперу, приклеюють якісно віддрукований верхній аркуш.

Ламінування картону - процес нанесення на картон розплавів полімерів з метою отримання ними нових властивостей: водостійкості, жиростійкості, во- логонепроникності.

Фальцювання - операція, за якої в картонній заготовці видавлюється лінія згину (фальц).

Підвищення вологості картону до 13... 14 % приводить до зниження міцності на торцевий стиск майже вдвічі, а при 18...20 % вологості ящики стають непридатними до використання. Тому в складських приміщеннях необхідно підтримувати відносну вологість повітря не більше 60...70 %.

Вологість гофрокартона за стандартом не повинна перевищувати 12%. Найбільш гідрофільним матеріалом є гофрокартон, виготовлений із вторинної сировини.

Жорсткість картону є однією з його основних характеристик і є властивістю матеріалу чинити опір згину. Існує два прилади для вимірювання цієї характеристики: пристрій Табера та Лорентсена і Веттре (має більшу точність і об'єктивність вимірювання). Обидва пристрої вимірюють момент сили, необхідний для згину зразка матеріалу на заданий кут (150° або 50°, а визначальним стандартом є DIN 53121). Кількісно жорсткість картону характеризується добутком модуля його пружності Е на момент інерції I.

Рис. 6.2. Порівняльні показники жорсткості картону

Очевидно, що при одній і тій же вазі 1 м2 рихлого паперу (з меншою об'ємною вагою і, відповідно, більшим показником пухлості) буде мати більшу товщину та більший момент інерції. Тому навіть при деякому зниженні величини модуля пружності жорсткість матеріалу підвищується.

Необхідно знати, що властивості картону нерівномірні в різних напрямках і залежать від орієнтації волокон сировини. Картон, як і папір, є анізотропним матеріалом. Відношення поздовжньої (вздовж машинного напрямку MD) жорсткості до поперечної (CD) для відомих сортів картону складає від 1,9 до 2,75.

Під "споживчою" жорсткістю, наприклад, коробки можна розуміти величину її прогину при стисканні. Цей прогин залежить як від жорсткості матеріалу, так і від лінійних розмірів коробки і її геометричної форми. У тих випадках, коли грань коробки має співвідношення сторін близьке до (MD/CD) (тобто, відношення довшої сторони до коротшої знаходиться у діапазоні від 1,38 до 1,66) властивості картону практично не залежать від напрямку і їх можна не враховувати. У випадку, коли відношення сторін помітно відрізняється від (MD/CD), перевагу потрібно віддавати жорсткості більш довшої сторони (в окремих випадках довша сторона може бути орієнтована і поперек машинного напрямку і тоді більш значимою стає характеристика CD). Згаданий нюанс має враховува¬тися при розкрої картону, а також при виборі напрямку бігування.

Жорсткість картону визначається його товщиною і пружними властивос¬тями сировини, причому товщина впливає на жорсткість нелінійно.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07

   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7

   График работы:    Пондельник - пятница
   с 9-00 до 16-30


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.