Тарапласт - ПЭТ тара
 
  Производство ПЭТ-тары, г.Днепропетровск   +38 (050)-039-13-78
укр рус англ
     Что такое ПЭТ?
     Бутылка ПЭТ
     Банка ПЭТ
     Одноразовый
      стакан
     Эксклюзивная
      продукция
     Преимущества ПЭТ
     Безопасность
     Статьи
     Партнеры
     Карта сайта
     Контакты

Партнеры

Рубрики статей
 • разное
 • ПЭТ-тара и упаковка
 • упаковка и хранение пищевых продуктов
 • властивості пакувальних матеріалів

По вопросу размещения тематических статей на сайте обращайтесь на: uastainless@yandex.ru или по icq: 89364512

Реклама
Жироуловители, жироотделители от производителя, бытовые и промышленные
spb-emkosti.ru
Нанесение логотипов на продукцию. Полиэтиленовые пакеты. Печать на пакетах
elitpack.ru


главная > статьи > Біологічні фактори твердих побутовіх відходів

Біологічні фактори твердих побутовіх відходів

12 декабря 2014
 властивості пакувальних матеріалів

Використані пакувальні матеріали можуть містити велику кількість вологих органічних речовин, які розкладаються, виділяють тепло, гнилісні запахи, фільтрат.

Фільтрат - це рідина, що виділяється при ущільнені або самоущільненні вологих пакувальних матеріалів, а також рідина, що утворюється при аеробних мікробіологічних процесах, які протікають при розкладанні відходів.

В товщі ТПВ утворюються продукти неповного розкладення, насичені різними сапрофітними і патогенними мікроорганізмами - до 15 млрд. мікроорганізмів на 1 г сухої речовини.

Вологі, теплі ТПВ є привабливим середовищем для розмноження мух та інших комах, для харчування птахів, щурів, диких і здичавілих домашніх тварин. При висиханні ТПВ утворюють насичений різними патогенними мікроорганізмами пил, який може розноситись вітром, комахами, птахами. Таким чином відбувається забруднення не тільки повітря, грунту, рослин, підземних вод, але і можливе враження людей і тварин патогенними мікроорганізмами та яйцями гельмінтів, які є носіями різних захворювань (збудниками гепатиту, туберкульозу, дизентерії, респіраторних, алергічних, інфекційних і багатьох інших).

З метою перешкоджання зародженню і розмноженню мікроорганізмів у полімерах, у них вводять в дуже малих концентраціях домішки, так звані антимікробні агенти; для зниження горючості - антипірени (див. додаток 7).

Антимікробними агентами у полімерних пакувальних матеріалах є органічні з'єднання олова, сурми, миш'яку, ртуті, меркаптани, броміди, бактерицидні або фунгіцидні препарати, антибіотики.

При зберіганні на відкритих звалищах використаних пакувальних матеріалів важливою проблемою є горіння. Низькотемпературне горіння продукує велику кількість частинок летючої золи і сажі, а наявність пластмас (особливо з групи уретанів і вінілів) - цілий ряд отруйних газів.

При згоранні полівінілхлориди перетворюються в газоподібний хлористий водень: кожний кілограм ПВХ утворює біля 600...700 г цієї речовини. Вміст полівінілхлоридної смоли в пластмасах складає близько 11 % по масі. Таким чином самозапалювання та пожежі ТПВ - інтенсивне джерело забруднення атмосфери.

Тільки через 15...25 років завершується знешкодження верхнього шару ТПВ, складованих на відкритому звалищі. Чим більша глибина, тим повільніше протікає процес. (У США при перенесенні старого звалища, закритого 50 років по тому, виявили старі газети які можна було прочитати).

Під дією різних кліматично-біологічних факторів може відбуватись ріст і розмноження різноманітних мікроорганізмів, ферментів, тощо. Мікроорганізми існують в декількох формах: бактерії, грибки (дріжджі, цвіль, лишайник), морські водорості.

Бактерії - одноклітинні організми, їх форма варіюється, розмір дуже малий (0,5... 2,5 мкм), відтворюються вони швидко: 500 клітин можуть репродукувати більше ніж 16 млн. клітин за 5 год.

Гриби цвілі - багатоклітинні з розміром клітин 10 мкм у діаметрі, розмножуються вони спорами.

Гриби дріжджі - одноклітинні, форма - звичайно яйцевидна, розмір теж дуже малий - 4...10 мкм у діаметрі. Розмножуються повільніше ніж бактерії - кожні 80 хвилин шляхом почкування і спорами. Для всіх форм мікроорганізмів сприятливим середовищем є вода, джерелом харчування - С, Н, N, сприятливий рівень рН - 7,5...9,5, ідеальна температура для бактерій 25...40°С, для грибків 20...35°С.

Міцелій - це вегетативне тіло гриба, яке складається з одно- або багатоклітинних ниток - гифів.

Плісняві гриби утворюють переважно ниткоподібний міцелій - довгі розгалуженні гифи, які формують видимі неозброєним оком маси.

Фермент (від лат. ферментум - закваска) - біологічний каталізатор, за хімічною природою білок. Прискорюючи біохімічні реакції спрямовує і регулює обмін речовин.

Фунгіцид (від лат. фунгус - гриб, цвдере - вбивати) - хімічна речовина, що вбиває мікрофлору гриба. Використовують у боротьбі з грибами, збудниками хвороб (тварин, людини, рослин) і грибами, що руйнують художні цінності.

Хемосинтез - це процес, що здійснюється автотрофними бактеріями, здатними синтезувати органічні речовини з простих неорганічних при використанні за джерело енергії реакції окислення неорганічних з'єднань.

Останнім часом проведено дослідження деяких процесів біологічного перетворення паперової і картонної упаковки на корисні продукти, зокрема білок, метан і спирт.

Усі ці процеси мають значну кількість різновидів, в основі яких знаходяться бродіння та анаеробна ферментація. При цьому відходи потребують попередньої обробки і сепарації, класифікації та просіювання. Далі здійснюється відокремлення відходів, що не підлягають утилізації і потребують видалення.

Процесом біологічного перетворення, що вже має технологічне значення, є кислотний гідроліз целюлози з одержанням етанолу.

Відходи подрібнюють у порошок, відокремлюють магнітними сепараторами металеві домішки, далі сухою сепарацією вилучають легку целюлозну фракцію, яку направляють у реактор безперервної дії на гідроліз.

Заслуговує уваги знезараження харчових ТПВ від різноманітних шкідливих мікроорганізмів, для чого вирощують дощових черв'яків.

Вермикультура - це біотехнічна галузь з використанням дощових черв'яків, яких вирощують, використовуючи дешеву кормову базу.

Вермикомпост - перероблені черв'яками харчові відходи, ґрунт, у якому вони жили протягом 6 місяців.

Вермикомпост високоякісне екологічно чисте добриво, оскільки він проходить через кишково-травну систему черв'яків, піддається дії травних ферментів, повністю знешкоджується від патогенних мікроорганізмів.

Все, що пройшло через травну систему черв'яка, насичується азотом, кальцієм, магнієм, фосфором та іншими необхідними для організму елементами.

У вермикомпості повністю відсутні насіння бур'янів, на грунті вермиком- посту виростає тільки те, що в нього посаджено.

Методи оцінки бактеріального забруднення

За діючими в Україні санітарними нормами для визначення бактеріального забруднення патогенною мікрофлорою ТПВ користуються титрами (титр - вміст якої-небудь речовини в одиниці об'єму). В якості тест-об'єкту використовують "колі-титр", тобто визначають кількість клітин кишкової палички, яка свідчить про розвиток іншої більш небезпечної патогенної мікрофлори.

В країнах Європейського союзу за титр використовують фекальний стафілокок.
Другие статьи на тему властивості пакувальних матеріалів
   Скотч-стрічки
Скотч (scotch - скупий, економний) - полімерна стрічка з нанесеним на одну сторону клеєм. Існує біля 1000 видів скотч-стрічки.
   Розтягувані плівки
Для пакування промислових і продовольчих товарів серйозним конкурентом термоусадкової плівки є розтягувана полімерна плівка, яка відома серед фахівців як стретч-плівка. Така плівка має певні переваги над термоусадковою у разі використання її для пакування
   Плівки, що термозбігаються
Великого значення набули термоусадкові плівки, які під тепловим впливом скорочуються (усаджуються) і приймають форму продукту чи виробу. Ефект усаджування забезпечується орієнтаційною витяжкою плівки без подальшої її термофіксації. Для термофіксованих плівок з поліетилентерефталату і поліамідів, неорієнтованих плівок з поліефірсульфонів характерні безусадко- вість і висока стабільність розмірів за підвищених температур.
   Металізовані комбіновані матеріали
Протягом останніх років під час конструювання багатошарових пакувальних матеріалів застосовують металізацію полімерних плівок, паперу.
   Комбіновані матеріали на основі паперу і картону, матеріали на основі алюмінієвої фольги
До групи комбінованих матеріалів належать папір і картон з полімерним покриттям. З полімерів частіше за інші використовують поліетилен, співполімери етилену з вінілацетатом (наприклад, ЕВА), співполімери ПВДХ, поліпропілен.
   Комбіновані та багатошарові пакувальні матеріали.
Останнім часом набули широкого використання комбіновані та багатошарові пакувальних матеріали , які є композиційними. Цей поділ композиційних матеріалів досить умовний.
   Біо-, фото-, і водорозкладані пакувальні матеріали
За остані десятиліття знаходять розвиток і широке використання пакувальні матеріали з біо- (БРП), фото- (ФРП) і водорозкладаних полімерів (ВРП). Це новий клас пластичних матеріалів, які після використання розкладаються до двоокису вуглецю, води і біомаси - гумусу
   Особливості характеристик та структура полімерних пакувальних матеріалів на основі синтетичних полімерів, частина 4
Полікарбонати (ПК) - група термопластів - складні поліефіри вугільної кислоти і двохатомних спиртів загальної формули (-0-R-0-C0-)n. Найбільше промислове значення мають ароматичні полікарбонати, у першу чергу полікарбонат на основі бісфенолу А, завдяки доступності останнього, що синтезується конденсацією фенолу і ацетону.
 
Свяжитесь с нами

   +38 (050)-039-13-78
   +38 (068) 222-68-07
   E-mail:
   taraplast.com@gmail.com
   erin.sushkova@gmal.com

   Украина,
   г. Днепр
   (Днепропетровск),
   ул. Журналистов, 7


Схема проезда

Партнеры
Партнеры

главная | бутылка ПЭТ | банка ПЭТ | одноразовая посуда | что такое ПЭТ | преимущества ПЭТ | безопасность ПЭТ | статьи | карта сайта | контакты
 

ООО "Тарапласт", 2006 - 2010г. Все права защищены.